ERASMUS+

ERASMUS+

ERASMUS+

През месец септември нашето училище започна работа по проект “ ERASMUS+ “ (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) . Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на училищното обрaзование. Целта на работата ни по този проект е да развием атмосфера на толерантност, взаимно уважение, любов и доброта, така че комуникацията и образованието да бъдат по-ефективни. Проектът ще продължи две учебни години- от септември 2017г. до август 2019 г. Нашите училища-партньори са от Полша, Румъния, Италия и Турция . Международното сътрудничество ще разшири междукултурното знание и разбиране за другите 4 европейски държави, култури и ценности, укрепващи усещането за принадлежност към обединена Европа.


Файл
За истинските приятелства няма граници

За истинските приятелства няма граници Екип от пет ученици, двама учители и директора от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Разлог се завърна от работната си визита в гр. Формия (Италия) по проект „Толерантна Европа” на програма „Еразъм+”, която се състоя от 11 до 17 март 2018 г. Те гостуваха на училище „Pasquale Mattej” заедно със своите партньори от Полша, Румъния и Турция. В работната програма бяха включени посещения на учебни часове, на природни и исторически забележителности в гр. Формия, Рим и околностите. Красива природа, традиционна кухня, невероятни хора – това са само малка част от впечатленията на участниците в срещата. Седмицата в Италия беше изпълнена с интересни дейности, които затвърдиха приятелството между учители и ученици от петте страни. На срещата беше обсъдена и бъдещата визита, на която ще бъде домакин НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Разлог, от 7 до 12 май 2018 г.

Файл
За истинските приятелства няма граници

За истинските приятелства няма граници Екип от пет ученици, двама учители и директора от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Разлог се завърна от работната си визита в гр. Формия (Италия) по проект „Толерантна Европа” на програма „Еразъм+”, която се състоя от 11 до 17 март 2018 г. Те гостуваха на училище „Pasquale Mattej” заедно със своите партньори от Полша, Румъния и Турция. В работната програма бяха включени посещения на учебни часове, на природни и исторически забележителности в гр. Формия, Рим и околностите. Красива природа, традиционна кухня, невероятни хора – това са само малка част от впечатленията на участниците в срещата. Седмицата в Италия беше изпълнена с интересни дейности, които затвърдиха приятелството между учители и ученици от петте страни. На срещата беше обсъдена и бъдещата визита, на която ще бъде домакин НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Разлог, от 7 до 12 май 2018 г.