Програма за равни възможности 2023-2024

Програма за равни възможности 2023-2024

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи