Мерки за повишаване качеството на образование в училище 2023 2024

Мерки за повишаване качеството на образование в училище 2023 2024

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.