БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Кратка въвеждаща информация в раздел "Безопасност на движението по пътищата (БДП)". В раздела могат да се публикуват неограничен брой статии, всяка състояща се от заглавие, кратко описание, подробно съдържание и при нужда - неограничен брой допълнителни изображения, pdf, doc, xls и други файлови формати.