За нас

За нас

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Най-старото училище, научило на четмо и писмо поколения жители на град Разлог и общината , традиционно заема водещо място в образователната система на града. То е авторитетно учебно заведение със собствен облик, с утвърдени училищни ценности, традиции и изяви. Показателни са постиженията на учениците и реализацията им в следващите етапи на обучение.

Училище "Свети свети Кирил и Методий", гр. Разлог е създадено на 20. 10. 1891 г. като Първото класно мехомийско училище. Като обърнем поглед назад в историята, виждаме, че създаването му е символ на непреклонния дух на разложани, дръзнали в годините на турската робия да вземат разрешение от Високата порта за строеж на храм на просветата – будител на националното съзнание. Настоящата училищна сграда е построена благодарение на родолюбивите ни съграждани Петър и Иван Каназиреви. В сградата, където сега се помещава училище "Св. св. Кирил и Методий" са преминали хиляди ученици, получили своето начално, прогимназиално и гимназиално образование. Първата сграда, където се е помещавало училището е така нареченото Марково училище. Много са учителите, работили в това училище: Мирчо Кипрев, Иван Юруков, Никола Иванов Даскалов, Христо Киров, Христо Стойчев, Костадин Радушин, Иван Копанаров и много други, отдали себе си, за да дадат на другите светлина и знание. За тази си просветна дейност училището е наградено с орден Кирил и Методий ІІІ степен – с Указ № 206 от 21 май 1957 година. От преобразуването на училището в начално директори са били: Елена Тутова, Славчо Пръчков. От 1981 г. в настоящата сграда се обособява само начално училище с директор Златка Попова. От 1992 г. директор на НУ "Св. св. Кирил и Методий" е Костадин Кулин.

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

Училището се намира в центъра на града, в красив парк. В него се обучават 168 ученици, разпределени в 9 паралелки от подготвителна група, I до IV клас.От тях има деца са със специално- образователни потребности, обучавани с помощта и на ресурсен учител. Създадени са всички необходими условия за тяхното интегриране в училищната среда. Образователно-възпитателният процес се провежда от  високо квалифицирани педагози.

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

* просторни, добре оборудвани класни стаи;

* компютърна зала;

* широк, обезопасен училищен двор с модерна спортна площадка; *

*компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;

* Интернет;

* отопление – локално парно;

* здравен кабинет;

* ресурсен и логопедичен кабинет;

* училищен стол;

*библиотека

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

От 2010/2011 учебна година в НУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Разлог се въвежда целодневна организация на учебния процес. Функционират 4 полуинтернатни групи. Самоподготовките се провеждат в напълно оборудвани класни стаи. Целта е да се обхванат всички желаещи ученици в целодневно обучение. От 12:30 до 13:30 часа се провежда организирано хранене в училищния стол. В самоподготовката учениците получават умения за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. Учителите ПИГ провеждат организиран отдих и спорт, самоподготовка, занимания по интереси. В целодневното обучение са обхванати 100 ученици от Іа и Іб клас(сборна група) ІIа и IIб клас (сборна група) ІІІа и ІІІб клас / сборна група/, ІV а и ІV б клас / сборна група/.