Паралелки

1 "а" клас 2022 -2023 учебнагодина

Класен ръководител г-жа Юлияна Лазарова и г-жа Ани Солунова - учител ГЦОУД

Научи повече

2 " а" клас 2022-2023 учебна година

Класен ръководител г-жа Елена Гахова и г-жа Ани Захова учител ГЦОУД

Научи повече

2 "б" клас 2022 - 2023 учебна година

Класен ръководител г-жа Теодора Грънчарова и г-жа Надежда Мечкулска учител ГЦОУД

Научи повече

3 "а" клас 2022 - 2023 учебна година

Класен ръководител г-жа Ваня Дърпатова и г-жа Йорданка Аршинкова - учител ГЦОУД

Научи повече

3 "б" клас 2022 - 2023 учебна година

Класен ръководител г-жа Гергана Копанарова и г-жа Йорданка Аршинкова - учител ГЦОУД

Научи повече

4 "а" клас 2022 - 2023 учебна година

Класен ръководител г-жа Иванка Кехайова и г-жа Петранка Демерджиева- учител ГЦОУД

Научи повече