В Деня за нулева дискриминация да празнуваме красотата на разнообразието и толерантността!

В Деня за нулева дискриминация да празнуваме красотата на разнообразието и толерантността!

В Деня за нулева дискриминация да празнуваме красотата на разнообразието и толерантността!

В Деня за нулева дискриминация да празнуваме красотата на разнообразието и толерантността! 1 март е обявен за Ден на нулева дискриминация, за да привлече общественото внимание пред проблемите, които срещат милиони хора по света подложени на социално и икономическо изключване поради предразсъдъци и нетолерантност. Всеки ден милиони деца стават жертва на дискриминация заради цвят на кожата, увреждане, религия, култура или принадлежност. Сдоброжелателност ученициот Начално училище „Свети свети Кирил и Методий“ - гр. Разлог изразиха своята съпричастност към инициативата за постигане на разбирателствопо дейностите по проект ERASMUS+. Съвместно с партньорите от Италия, Румъния, Полша и Турция участниците по проекта изработиха информационни табла и материали, които бяха насочени към развиване на толерантност и взаимно разбирателство, и размениха помежду си. Заедно можем да изградим свят БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ, защото всички деца са преди всичко деца!