Първи учебен ден 2017г.

Първи учебен ден 2017г.

Първи учебен ден 2017г.

Уважаеми учители, уважаеми родители, гости на нашето тържество!

Мили първокласници,

Днес е един специален и вълнуващ ден за всички нас!

Ние знаем, че училището е било огнище на българщината, защото изграждането на всеки българин започва от ученическата скамейка, от първото А, Б-е, под вещите грижи и любовта на нашите висококвалифицирани преподаватели. Те като истински просветители разпръскват мрака на невежеството и ви повеждат по чудния и изумителен път на знанието.

В този слънчев септемврийски ден искам да ви пожелая здраве, упоритост, дръзновение и много хубави мигове, породени от привилегията да бъдем заедно!

Пожелавам на всички една успешна, незабравима и ползотворна нова учебна година!

На добър час в учебната дейност!

Костадин Кулин

Директор на НУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Разлог