Да съхраним българското и българщината!

Да съхраним българското и българщината!

Да съхраним българското и българщината!

Всички българските деца трябва да знаят за своята история и да помнят и пазят миналото си! Да съхранят българското и българщината! С благодарности, към фондация "Въздигане" за дарените книжки-комикси " Заветът на кан Кубрат" на третокласниците от НУ " Св.св.Кирил и Методий" гр.Разлог !